En hållbar och långlivad brygga - A-Laiturit
Veneet laiturissa A-laiturit

Bryggor

Våra bryggexperter planerar och bygger dig din drömbrygga.

Vid planeringen utreds till först bryggans användningssyfte: båtbrygga, badbrygga eller brygga för samvaro? Därefter undersöks förhållanden som strandens plats och vind- och vågförhållanden, vattendjup och isförhållanden.

På basen av dessa avgörs bryggansstorlek, form och stabilitet samt behövlig utrustning. Målet är alltid en hållbar och långlivad brygga, som övervintrar väl och är möjligast underhållsfri.

laiturijavene

Pontonbryggor

Vårt sortimentet av bryggor inkluderar betongpontoner och plastpontoner, och de finns i många olika storlekar.

Betongkonstruerade helbetongpontoner är lämpliga för krävande förhållanden och kan ligga ivatten året runt.De är väldigt stabila och tillförlitliga bryggor som lämpar sig väl såväl för förtöjning av båtar, solbad, badutflykter som fester på bryggan.

Betongpontonbryggornas konstruktion och däck är tillverkadeav betong eller tryckimpregnerat virke. De är stabila och terrassliknande samvaro- och badbryggor som lämpar sig väl för förtöjning och lastning av båtar. Bryggorna kan ligga i vatten året runt.

Plastpontonbryggor samt plaströrspontonerär lämpliga för grunda stränder och skyddade förhållanden. De är utmärkta bryggor för bad och samvaro och för förtöjning av mindre eller medelstora båtar. Plastpontonernas däckhöjd är lämplig för småbåtar och små simmare. Under skyddade förhållanden kan plastpontonbryggor ligga i vatten året runt.

Alla våra flytande bryggmodeller kan kopplas ihop i följd, parallellt, samti L och T-form. Detta säkerställer att bästa möjliga lösning kan uppnås för varje typ av strand och användningssyfte.

Våra bryggmodeller inkluderar också färdiga gör-det-själv bryggpaket.

laituri

Fasta bryggor

Om stranden inte är lämplig för en flytande brygga, kan detta åtgärdas genom att strandlinjen modifieras eller genom att flytta landmassa.Landgångar konstruerasmed hjälp av vinylspont. Tack varesin baskonstruktion avstarka rambjälkar är bergkonsolbalkar stabila och trygga. Hos oss hittar duen lösning för allatyper av stränder!

Pålitlig leverans och enkel montering

Förutom våra hållbara och enkelt monterade produkter är våra punktliga och färdigbearbetade leveranser styrkor våra kunder uppskattar.

Vår transporttjänst tar hand om transporten av bryggan från fabrikentill stranden. Om stranden inte kan nås med bil, fraktas bryggan längs vattnet. För transporten av en gör-det-själv-brygga erbjuder vi lån av ett släp utan kostnad.

Monteringen av din A-Laituri sköts av kvalificerade experter från vårt omfattande nätverk av samarbetspartners.