För proffs - A-Laiturit
A-laiturit myymälä sisältä, myymäläpäälikkö Olli Kinos

Proffsens egen A-Laiturit Pro -webbtjänst

A-Laiturit Pro

Vi på A-Laiturit kan förutom bryggor även båthamnsanläggningar. Vi har samlat vår kompetens om båthamnar till en unik A-Laiturit Pro webbtjänst, som assisterar proffs vid planeringen, anläggningen och underhållet av hamnar.

Målet med A-Laiturit Pro är att förlänga båthamnarnas brukstid och minimera med dem förknippade strukturella risker. Målet uppnås med hjälp av tre steg:

  1. Sakkunnig planering
  2. Högkvalitativ anläggning
  3. Kunnig service

Webbtjänsten är indelad i tre huvudavsnitt, enligt dessa tre steg, vilket innebär att hjälp och stöd är tillgängligt för såväl hamnplanering, -anläggning och -service.

Webbtjänsten presenterar också en mängd olika hamnreferenser, inklusive båt- och kommunikationshamnar, badanläggningar, flytande byggnader, bränsle- och avfallsbryggor, broar och ramper samt konstruktioner av vinylspont. Referenserna bekräftar kunnandet och färdigheterna hos A-Laiturit, men erbjuder framför allt goda idéer för egna hamnprojekt.

Den finskspråkiga A-Laiturit Pro -tjänsten finns på adressen www.a-laituritpro.fi och är främst avsedd för planerarna av båthamnar inom stads- och kommunsektorn samt arkitektbyråer. Användningen av tjänsten är kostnadsfri, men förutsätter registrering.