Gör-det-själv: boj - A-Laiturit
Tee-se-itse laituri A-laiturit

Boj

Installering på egen hand av en boj sker med hjälp av en båt under sommaren eller vintertid från isen. Det är enklare att få bojen på plats från isen, så länge man kunnat försäkra sig om isens hållbarhet.

Betongvikter kan fastsättas i kättingen på en gång eller sänkas till botten längs kättingen. Sätt fast kättingen i vikterna med två schacklar och säkra schackeln med säkringstråd.

Innan förskaffning av boj och förankringstillbehör är det viktigt att ta reda på vattendjupet och kvaliteten på botten. Bojens, ankarets och kättingens storlek får du reda på i tabellen till vänster.

Kättingens rätta längd är under normala förhållanden två gånger vattendjupet. Dessutom behöver tillräckligt med kätting räknas med för att kunna knyta fast ankarvikterna.

Bojankaret kan bestå av betongvikter eller ett stålankare. Stålankaret är ämnat för tillfällig förtöjning av små båtar. En boj som är tänkt för större båtar bör alltid vara förankrad med ankarvikter.

Med hjälp av A-Laituris 25kg betongankare går det alltid att mäta ut en tillräckligt stor ankarvikt. Till exempel för en båt som väger 500 kg rekommenderar vi en ankarvikt på minst 440 kg.

Innan bojen sätts på plats lönar det sig att ta reda på formen på botten vid den aktuella monteringsplatsen. Till exempel vid en brant bergsstrand kan ankarvikten glida iväg längs botten med påföljden att bojen försvinner i djupet.

Se vår video om installering av bojen. Vi berättar om bojens rätta mått och vad som bör tas i beaktande innan införskaffandet av en boj. Med hjälp av dessa instruktioner går även bojar tänkta för större båtar att installera på egen hand.

Det är enklare att få bojen på plats från isen

Boj ankar

Installering av bojen

Behöver du yrkeskunnig hjälp? Ta kontakt!

Raimo Koskinen

Raimo Koskinen

Försäljning


+358 45 6703 601
raimo.koskinen@a-laiturit.fi

Mika Murto

Mika Murto

Försäljning


+358 45 6703 602
mika.murto@a-laiturit.fi