Gör-Det-Själv: Fjäderbyte - A-Laiturit
Tee-se-itse laituri A-laiturit

Fjäderbyte

Kättingarna på strandsidan av en betongpontonbrygga har stålfjädrar som skyddar bryggans strukturer och kättingar. Fjäderns uppgift är att dämpa stötar mot bryggan som inträffar under stormar eller då isen trycker mot bryggan. Fjädrarna borde bytas ut vart tionde år eller då fjädern går sönder. Det är möjligt att sköta fjäderbytet på egen hand, du behöver bara rep, spännrem, en ny fjäder samt schacklar.

Fjäderbytet påbörjas genom att lyfta kättingen ur vattnet med hjälp av ett rep. Lägg repet genom kättingen strax bredvid fjädern, och knyt fast repet i bryggans landgång.

Sätt fast spännremmen i kättingen som går mot stranden, och fäst den andra ändan i bryggändan av kättingen. Spänn remmen tills kättingen blir lös och fjädern hänger i repet. Avlägsna nu den gamla fjädern. För att få loss fjädern kan du behöva en järnsåg. Om fjädern har gått av och inte går att få loss är det möjligt att lämna den gamla fjädern att hänga i kättingen.

Sätt efter det fast den nya fjädern i kättingen så att 7 st lösa kättingöglor blir kvar. Använd tillräckligt stora schacklar för fastsättning och säkra schacklarna med säkringstrådar. Då monteringen är färdig kan du ta loss repet och lösa spännremmen. Den nya fjädern är nu på plats.

Behöver du yrkeskunnig hjälp? Ta kontakt!

Raimo Koskinen

Raimo Koskinen

Försäljning


+358 45 6703 601
raimo.koskinen@a-laiturit.fi

Mika Murto

Mika Murto

Försäljning


+358 45 6703 602
mika.murto@a-laiturit.fi