Yli 30 vuotta laituriosaamista - A-Laiturit
A-laiturit myymälä ulkokuva

Laadunvalvonta on tae tuotteen laadusta

Laadunvalvonta on tae toimittajan tuotteen laadusta, kestosta ja käyttöiästä. Laiturivalmistajalla tulee olla siihen riittävät laitteet ja osaaminen. Myös tuotteiden ominaisuudet tulee olla todistettavasti testattuja.

Betonin laadunvalvonta

Olemme A-Laitureilla viime vuosina keskittyneet erityisesti betonin laadunvalvontaan. Valvomme dokumentoidusti jokaisen kauttamme kulkevan betonierän laatua kimmovasara- ja puristuslujuustestauksin. Jokainen betonituote on numeroitu ja tulokset dokumentoitu ja poikkeaman esiintyessä siirrämme tuotteen karanteeniin.

A-Laiturit betonin laadunvalvonta ja testaus

Veneen kiinnitysosien murtolujuustestit

Veneen kiinnitysosat testaamme kolmella eri tavalla. Ensin osalle tehdään tietokoneella murtolujuuslaskenta. Tämän jälkeen osan murtolujuus testataan testipenkissä. Lopuksi tehdään vielä vetotesti laituriin kiinnitetylle osalle.

Kumin ja törmäyssuojien kovuusmittaus

Haluamme taata laiturien liitoksille pitkän kestoiän, joten mittaamme liitoskumiosien kovuuksia. Nämä törmäyssuojien kovuusmittaukset varmistavat oikean vaimennuksen.

A-Laiturit kumin ja törmäyssuojien kovuusmittaus

Hitsauksen laadunvalvonta

Hitsauksen laadunvalvonta on erityisen tärkeää varsinkin osissa, joihin kohdistuu suuria kuormia. Tällaisia ovat mm. osat, joilla laiturit liitetään toisiinsa.

Hitsauksen laadunvalvonta

Teräksen sinkkikerroksen mittaus

Mittaamme metalliosien sinkkikerrosten pinnoitevahvuuksia, jotta voimme varmistaa riittävän pitkän käyttöiän vaativissakin olosuhteissa.

A-Laiturit teräksen sinkkikerroksen mittaus

Suolasumutesti

Testaamme tuotteidemme suolankesto-ominaisuudet vaativassa suolasumutestissä varmistaaksemme tuotteillemme mahdollisimman pitkän käyttöiän.

A-Laiturit suolasumutesti

Katso myös videot!

Kettinkien laadunvalvonta

Millainen on laadukas poiju?

Betonin laadunvalvonta

Millaiset ovat laadukkaat uimaportaat?