Tee-se-itse laituri A-laiturit

Rörpontonbrygga

Det finns olika rörpontoner för olika bruksområden. De långa rörflytkropparna passar en lång brygga som går att lämna i vattnet över vintern.

Rörpontonerna är stabila och hållbara bryggor. Lämpar sig som simbryggor eller för förtöjning av båten.

Plaströrspontonbryggorna är stadiga och hållbara och behöver inte nödvändigtvis lyftas ur vattnet över vintern. Rörpontonbryggorna är utmärkta som badbryggor eller för att förtöja små båtar.

Plastpontonerna är utmärkta för den självständiga byggaren. Det går även att göra olika modellers bryggor med plastpontonerna, till exempel T- eller L-formade bryggor.

Behöver du yrkeskunnig hjälp? Ta kontakt!