Veneet laiturissa A-laiturit

Planering och montering

Låt oss planera er nya brygga tillsammans – vår planeringsservice hjälper till!

Under våra 25-åriga verksamhet har vi levererat tusentals brygglösningar. I vår nya fabrik i Reso framställs årligen tusentals bryggmetrar. Våra erfarna experter planerar hållbara brygglösningar för omständigheterna vid just er strand. Utnyttja vår kompetens!

Noggrann planering

Innan själva arbetet påbörjas gör vi tillsammans en behovs- och omständighetsbedömning så att den blivande bryggan och förknippade strukturer passar så bra som möjligt till just er strand. Bilder från strandlinjen, strandens läge samt bryggans tänkta placering är grundläggande faktorer för planeringsprocessen. Försök att redan vid ett tidigt skede ha bryggans tänkta funktion i beaktande. Är bryggan ämnad som en plats för allmän avslappning, fiske och simning, för förtöjning, skyddning och lastning av båtar, eller som festplats som samlar alla bekanta? Bör småbarns säkerhet tas i beaktande eller är det mer relevant att fundera på hurudan brygga man behöver för att enklast lasta en stor hund i en båt? Den slutgiltiga planeringen och granskningen görs vid behov på plats.

Vid planeringen uppmärksammas bland annat:

  • Bryggans huvudsakliga syfte och användningsområde
  • Våg- och vindförhållanden
  • Vattnets djup och strömningar
  • Strandens terräng
  • Båtarnas storlek och antal
  • Båtarnas lastnings- och underhållsområden
  • Båtarnas lyftnings- och sänkningskonstruktioner
  • Isförhållanden

Pålitlig leverans, enkel montering

Förutom våra tåliga och lättmonterade produkter hör punktliga och fullfärdiga leveranser till de starka sidor som våra kunder uppskattar. Om ni så önskar ser vår leveranstjänst till att bryggan levereras från fabriken ända till stranden. Vi lånar även ut släpvagn utan extra kostnad för transport av bryggor köpta hos oss. Även för själva monteringen kan vi rekommendera yrkeskunniga från vårt digra nätverk av samarbetspartners.

Vårt mål är kunder nöjda med såväl våra produkter som vår service

Vi vill göra beställningen och anskaffningen av er nya brygga lätt och bekymmerfri. Därför koncentrerar vi i huvudsak er kommunikation med en försäljare eller återförsäljare som känner er och förstår era individuella behov.

A-Laiturit betonar service även genom sitt nätverk av återförsäljare

Lokala försäljare känner till omständigheterna i ett specifikt område och kan rekommendera den rätta sortens brygga för rätt plats. Lokalkännedom är ett av A-Laituris starkaste trumfkort.

Kontakta oss så hjälper vi till med planeringen av den rätta bryggan för just Dig!